EN19694 årsudslip

Baggrund for estimering af måleusikkerhed for det samlede års-udslip af drivhusgasser

Det blev pr. 1.1.2013 påkrævet at alle større forbrændingsanlæg kan kvantificere den målenøjagtighed, hvormed man bestemmer sit årlige udslip af CO2.

Grænserne pålagt af de danske myndigheder har baggrund i det nye ” KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 601/2012” hvor Bilag VIII foreskriver at hvis det årlige udslip af CO2 og N2O bestemmes ved måling skal det bestemmes med en måleusikkerhed (95% konfidensinterval) der ligger mellem 10% og 2,5% afhængig af anlæggets størrelse og beskaffenhed (styret via Metodetrin), jo større anlæg, jo højere præcision.

Den europæiske standardiseringsinstitution, CEN, har netop færdiggjort en standard, EN19694, der nu er publiceret i Danmark som DS-EN19694.

Den er i 6 dele, hvor del 2-6 behandler beregning af drivhusgasudslip fra nøglefaktorer på forbrugsmateriale og/eller produktionsværdi.

Del 1 indeholder bl.a. forskrifter for måling af drivhusgasser, samt bestemmelse af usikkerheden.

En gennemgang af baggrunden for beregningerne i EN19694 annex E, samt anvisning af bl.a. estimering af kanaldiameter (der ikke er medtaget i EN19694, da det forventedes at være i EN16911, hvor det heller ikke kom) er taget med i dette notat.

Korrekt estimat af kanalarealet kan ofte reducere arealet med nogle procent, især rektangulære kanaler, og selv nogle procent er væsentlige penge i relation til CO2-afgifterne.

Notatet kan downloades ved nedenstående link.

Spørgsmål og/eller kommentarer er velkomne på martin@angelo.dk

Måleusikkerhed for bestemmelse af årligt CO2 udslip rev okt 2016