Årsudslip af drivhusgasser

Fra 2013 skal alle større værker bestemme udslippet af drivhusgasser og den usikkerhed, hvormed de opgøres. Der er endnu ikke en EN-standard for hvorledes dette gøres, men EN19694 er på vej. første forslag kommer snart til høring, og et af de væsentlige afsnit er opgørelsen af måleusikkerheden, fordi skærpede krav har gjort det nødvendigt at bryde med traditionen fra En14181. Se under Årsudslip.

No Comments Found

Leave a Reply