Årsudslip af drivhusgasser

Årsudslip af drivhusgasser

Fra 2013 skal alle større værker bestemme udslippet af drivhusgasser og den usikkerhed, hvormed de opgøres. Der er endnu ikke en EN-standard for hvorledes dette gøres, men EN19694 er på vej. første forslag kommer snart til høring, og et af de væsentlige afsnit er opgørelsen af måleusikkerheden, fordi skærpede krav har gjort det nødvendigt at bryde med traditionen fra En14181. Se under Årsudslip.
Støv.

I 1992 begyndte jeg at arbejde i en arbejdsgruppe, der udarbejdede standarderne for måling af støv i skorstene ved lave koncentrationer.

Arbejdsgruppen hed TC264 WG5, og resultatet blev EN13284-1 for den manuelle måling og EN13284-2 for kailbrering af automatiske målere.

Se fanebladet EN13284 STØV for detaljer.

Kvalitetssikring af anlægsmålere.

Herefter gik arbejdet videre med standarden for sikring af kvaliteten af de målinger, der i hele Europa bliver rapporteret til myndighederne.

Resultatet blev EN14181, der introducerede de nok så kendte begreber som QAL1, QAL2, AST og QAL3.

En revision af EN14181 er undervejs og vil blive sendt til høring i løbet af 2012.

Se detaljer under fanebladet EN14181 QAL.

Typeprøvning af anlægsmålere.

Med EN14181 var kvalitetssikring af anlægsmålere sat på sporet, men at målerne rent faktisk anvender en måleteknologi, der er velegnet til formålet, manglede endnu standardisering.

Dette, samt at de er produceret hos fabrikanten under tilstrækkelig kvalitetsstyring, skulle sikres i en standard.

Arbejdet hermed førte til EN15257-serien, hvor EN15267-1 fastlægger de overordnede retningslinier, EN15267-2, foreskriver hvilke kvalitetssikrings-systemer en producentaf anlægsmålere og hans forhandlere skal opfylde, og EN15267-3 stiller krav til selve anlægsmålerne og hvordan de skal testes.

Se fanen EN15267 TYPETEST for detaljer.

Flow.

Med den stadigt større fokus på drivhusgasser og handelen hermed kom der også større fokus på udslipsmængder og derved på flowmåling. Det førte til udarbejdelsen af en standard for flowmåling i skorstene, EN16911, som kommer til høring i løbet af foråret 2012.

Standarden består atter af 2 dele: EN16911-1 for den manuelle måling i skorstene, og EN16911-2, der beskriver valg, installation, kalibrering og løbende kvalitetskontrol af automatiske flowmålere.

Se fanen EN16911 FLOW for detaljer.

Rapporteringssystemer.

Det sidste led i kæden mellem miljømåleren og den rapport, der af leveres til myndighederne, er selve databehandlingen.

Det har vist sig at kun få europæiske lande beregner udslipmængder ensartet.

En standard herfor er under udarbejdelse og forventes sendt til høring i løbet af foråret 2012.

Skriv et svar