Måling Registrering Analyse

Formålet med denne hjemmeside

I gennem de sidste 20 år har jeg samlet en del erfaring med anlægsmålere, både deres konstruktion og anvendelse, valg og installation, samt drift.

Fremkomsten af en række standarder, ikke mindst EN14181, har skabt en vis usikkerhed om fortolkning og anvendelse, og denne usikkerhed har undertiden medført unødvendige omkostninger for anlægsejerne.

I dag, hvor både energi og affaldsmarkedet er blevet liberaliseret, er en økonomisk optimal drift af største vigtighed, men uden at kompromittere målingernes kvalitet.

Det er ambitionen med denne hjemmeside at skabe en kilde, hvor anlægsejere, miljøansvarlige og projektingeniører kan finde inspiration i til at skabe løsninger, der ikke er for dyre, men samtidigt er ingeniørmæssigt sunde.

Mange standarder åbner muligheder for fortolkninger, delvist for at opfylde EU kommissionens krav om ikke at pålægge industrien unødvendige omkostninger, og delvist fordi en standard ikke kan beskrive alle mulige forhold, men kun de mest almindelige.

Derfor er ingen standard en lovtekst, der skal følges blindt. Selv normative forskrifter i en standard kan fraviges, hvis man har en god grund til det.

Ved udarbejdelse af standarder afvises det ofte at indrage specielle tilfælde i standarden simpelthen med den begrundelse, at det er for specielt til at optage i en standard.

Udtrykt lidt provokerende:

En standard er ikke udarbejdet for at man skal slippe for at tænke, den er til at hjælpe tankerne på rette vej.

 

Bemærkning
Jeg skal afslutningsvis påpege, at disse siders indhold alene afspejler min egen mening, de er ikke sanktioneret af nogen anden person eller organisation.